sobota 2. novembra 2013

Diwali v Mumbai


Diwali faral
diwali2 009
diwali1 097  
diwali3 005  
diwali3 010  
diwali3 015  
diwali3 022  
diwali3 035  
diwali3 036  
diwali3 039  
diwali3 052  
diwali3 065  

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára